Categorie

Baza danych 5

Czy mamy dostęp do programu obsługującego bazy danych?

Articoli

 Czy mamy program do obsługiwania baz danych?

Do Państwa dyspozycji jest program PhpMyAdmin.