zmiana wersji php (tylko dla directadmin)

Zmiany wersji php dla konta można dokonać przez plik .htaccess na swoim koncie
wystarczy na początku pliku wstawić 
dla wersji 5.5 :
<FilesMatch "\.(inc|php|php3|php4|php5|php6|phtml|phps)$">
AddHandler x-httpd-php55 .php
</FilesMatch>

dla wersji 7:
<FilesMatch "\.(inc|php|php3|php4|php5|php6|phtml|phps)$">
AddHandler x-httpd-php7 .php
</FilesMatch>

  • Email, SSL
  • 13 Пользователи нашли это полезным
Помог ли вам данный ответ?